Vendndodhja

Rruga “ Dëshmorët e Kombit “ Twin Towers" , Qëndër Tregtare, Kati i dyte Tiranë

Telefoni

+355 67 50 13058

+355 42 44 4410

E - mail

info@giovannibona.al