Vizitë e parë & Preventiv

Pa asnjë impenjim, konsulta të personalizuara përmes Skype, Whatsapp, drejtpërdrejtë me Dr . Giovanni Bona.

Garanci

10 vite me impiante dentare, 5 vite korona e protesa nga Toronto prej qeramike, 3 vite mbushje, rindërtime.

Cilësi Italiane

Garanzia e kualitetit të trajtimeve falë eksperiencës klinike mbi 25 vjet të dok. Giovanni Bona në Itali.

KUSH JEMI

Një staf italo-shqiptar i udhëhequr nga dott. Giovanni Bona,

Mjek implantolog nga Torino (Itali),i cili e ka bazuar eksperiencën e tij në kërkimet më të avancuara për t’i kthyer pacientëve të tij buzëqeshjen në përditshmërinë e tyre. Numeron më shumë se 20,000 implante dentare në karrierën e tij ne më shumë se 25 vjet, si dhe ka udhëhequr dhe trajnuar më shumë se 300 dentistë. Klinika e Tiranës u ofron të gjithë pacientëve të saj vlerat informuese dhe standardet teknologjike të kërkuara nga Dr. Giovanni Bona.

SHËRBIMET TONA

Çfarë ju ofrojmë

KLINIKË DENTARE

Zgjidhja ideale për të gjetur buzëqeshjen tënde?

Përsosmëria Invisalign® në shërbim të klinikave tona.